TUYỂN DỤNG

Các vị trí tuyển dụng thường xuyên tại Cơ sở Kim Ngoan

1. Công nhân kỹ thuật chế biến:

Khéo léo và nắm bắt kỹ thuật căn bản về chế biến cá thát lát. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Làm việc giờ hành chính

2. Nhân viên kinh doanh:

Am hiểu thị trường, có nhiều mối quan hệ để thúc đẩy việc bán hàng. Có thể làm việc bán thời gian, ưu tiên doanh số KPI

Làm việc giờ hành chính hoặc bán thời gian

3. Nhân viên marketing:

Am hiểu ngành marketing, công nghệ thông tin, đặc biệt digital marketing. Chăm sóc website, fanpage, Youtube…

Tạo sự kiện và chăm sóc khách hàng online. 

Cơ hội được đào tạo làm việc chuyên nghiệp trong môi trường năng động 

Làm việc giờ hành chính hoặc bán thời gian.